Rasat Medya

Marka yönetimi, bir markanın diğer markalardan ayrılması ve birleşme yoluyla herhangi bir kategori belirlemesi, hedef kitle tarafından nasıl yapılması istenildiğine yönelik kararı kapsayan yerleştirmenin yapılması, bu kararla ilgili algılamanın gerçekleştirilmesi için önemli olan kimliğin tasarlanması, bu tasarımın hedef kitleye ulaşmasını sağlayacak marka iletişimi çalışmalarının planlanması ve uygulanması daha sonra ise marka denkliğinin gerçekleşme boyutunun belirlenip, denkliğin dolayısıyla da değerin artmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi olarak tanımlanır.

Marka Kimliğinin Tasarlanması

Marka konumlandırma kararının uygulanabilirliği, amaçlanan konumlandırmanın hedef kitleye iletilebilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, konumlandırmanın saptanmasından sonra, öncelikli olarak istenen çağrışımları oluşturabilecek somut ve soyut öğelerin seçilmesi gerekir. İşte markaya ilişkin bu ögeler marka kimliğini oluşturur.

Marka kimliği genel olarak kullanılan ögelerin özgünlüğü ile markayı diğer markalardan farklılaştırmaktadır.

Bu bağlamda, marka kimliğinin, marka stratejisini geliştirmek ve uygulanan doğru stratejiyi korumak için gereken çağrışımları yansıttığını söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle kimlik , markanın hedef kitle ile iletişim kurmasını sağlar.

Marka yönetimi, Marka kimliği unsurları genelde; isim, amblemler, logolar, karakterler, renkler, slogan vb öğelerden oluşan semboller, kültür, kişilik, davranış ve iletişim olarak sınıflandırılır.

Bu öğeler, hedef kitlenin zihninde çeşitli çağırışımların oluşmasını dolayısıyla konumlandırma kararının uygulanabilmesinde kaldıraç görevi üstlenir.

Marka İletişimi Çalışmalarının Planlanması

Marka kimliği öğelerinin istenilen çağrışımları oluşturmaya yönelik tasarlanmasıyla amaç gerçekleşmez. Çünkü amacın gerçekleşmesi için kimlik öğelerinin hedef kitle ile temasa geçmesi gerekir. İşte bu teması sağlayan ise marka iletişimidir. Marka iletişiminin alt sisteminde yer alan halkla ilişkiler, reklam, doğrudan pazarlama, kişisel satış çalışmalarını kimlik öğelerinin hedef kitleye iletilerek çağırışımlarının oluşması için gerekli ortamları sağlar.

Marka Yönetimi ve Yeni Medya Kavramı

Marka yönetimi ile yeni medya, 1970’lerden sonra özellikle bilgisayar ve bilgi işlem alanındaki gelişmelerin iletişim alanına uyarlanmasıyla şekillenmeye başlamıştır. Mikro elektronik teknolojilerindeki gelişmeler, iletişim teknolojilerinde de kullanılan iletim ve işleme yöntemlerinde önemli değişikliklere yol açmış; analog iletim ve işleme yöntemlerine geçilmiş, daha sondaki dönemlerde ise bilgisayar yeni iletişim teknolojisinin temelindeki araç olarak hayatımıza girmiştir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.